0
0
 
.
.

( 2) HYUNDAI "i20"

( 2) HYUNDAI "i20"

-
: 2 090 .
:
:
: 2
:HYUNDAI i20
HYUNDAI i20
( 2) HYUNDAI "i20"2 090 .
( 8) HYUNDAI "i20"4 830 .
: 2 090 .