0
0
 
.
.

( 3) HYUNDAI "Santa Fe" (2006)

( 3) HYUNDAI "Santa Fe" (2006)

-
: 2 580 .
:
:
: 3
:HYUNDAI Santa Fe
HYUNDAI Santa Fe
( 3) HYUNDAI "Santa Fe" ()2 450 .
( 3) HYUNDAI "Santa Fe" (2006)2 580 .
( 2) HYUNDAI "Santa Fe" ()2 230 .
( 2) HYUNDAI "Santa Fe" (2006)2 030 .
( 8) HYUNDAI "Santa Fe" (2006)4 830 .
: 2 580 .